FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
298 912 916 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
275 467 722 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
92 %
VÝDAJE ROZPOČET
314 320 543 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
265 608 294 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
85 %
SALDO ROZPOČET
-15 407 627 Kč
SALDO SKUTEČNOST
9 859 428 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU