FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
252 709 584 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
244 859 121 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
97 %
VÝDAJE ROZPOČET
268 235 445 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
241 434 278 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
90 %
SALDO ROZPOČET
-15 525 861 Kč
SALDO SKUTEČNOST
3 424 844 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU