FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
252 602 838 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
238 232 244 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
94 %
VÝDAJE ROZPOČET
268 068 699 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
228 625 554 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
85 %
SALDO ROZPOČET
-15 465 861 Kč
SALDO SKUTEČNOST
9 606 690 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU