FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
245 498 264 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
230 142 359 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
94 %
VÝDAJE ROZPOČET
267 446 699 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
215 446 424 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
81 %
SALDO ROZPOČET
-21 948 435 Kč
SALDO SKUTEČNOST
14 695 934 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU