FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
303 465 392 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
300 884 419 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
99 %
VÝDAJE ROZPOČET
313 081 712 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
282 855 413 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
90 %
SALDO ROZPOČET
-9 616 321 Kč
SALDO SKUTEČNOST
18 029 006 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU