FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
296 793 916 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
259 215 727 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
87 %
VÝDAJE ROZPOČET
311 453 543 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
250 098 102 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
80 %
SALDO ROZPOČET
-14 659 627 Kč
SALDO SKUTEČNOST
9 117 625 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU