FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
37 530 200 Kč
4
Přijaté transfery
10 655 679 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 664 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 376 522 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
27 366 417 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 003 955 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
6 505 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 688 062 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
102 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
27 366 417 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 003 955 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
6 505 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 688 062 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
102 000 Kč