FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.07.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
32 231 500 Kč
Nedaňové příjmy
3 938 000 Kč
Přijaté transfery
3 378 814 Kč
Kapitálové příjmy
150 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
24 193 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
21 157 314 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 730 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 667 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
85 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
24 193 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
21 157 314 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 730 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 667 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
85 000 Kč