FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
34 617 250 Kč
4
Přijaté transfery
8 195 184 Kč
3
Kapitálové příjmy
4 000 791 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 331 624 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
33 072 520 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
12 809 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
11 653 480 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 797 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
175 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
33 072 520 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
12 809 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
11 653 480 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 797 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
175 000 Kč