FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
37 530 200 Kč
4
Přijaté transfery
7 845 163 Kč
3
Kapitálové příjmy
6 156 600 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 644 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
25 613 963 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 159 955 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
6 610 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 745 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
102 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
25 613 963 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 159 955 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
6 610 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 745 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
102 000 Kč