FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.05.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
37 530 200 Kč
4
Přijaté transfery
6 380 126 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 634 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
379 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
24 880 309 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 096 955 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 935 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 745 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
72 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
24 880 309 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 096 955 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 935 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 745 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
72 000 Kč