FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
33 846 500 Kč
Přijaté transfery
6 854 040 Kč
Nedaňové příjmy
3 588 000 Kč
Kapitálové příjmy
150 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
25 097 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
21 090 890 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 784 401 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 744 603 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
85 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
25 097 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
21 090 890 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 784 401 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 744 603 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
85 000 Kč