FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 29.02.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
41 117 250 Kč
3
Kapitálové příjmy
4 000 791 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 331 624 Kč
4
Přijaté transfery
2 983 684 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
31 131 520 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
12 135 480 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 691 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 722 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
175 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
31 131 520 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
12 135 480 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 691 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 722 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
175 000 Kč