FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
33 846 500 Kč
4
Přijaté transfery
6 854 040 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 588 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
150 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
2
Průmyslová a ostatní odvětví
25 097 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
21 090 890 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 784 401 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 744 603 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
85 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
25 097 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
21 090 890 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 784 401 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 744 603 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
85 000 Kč