FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
32 246 500 Kč
Přijaté transfery
10 468 388 Kč
Nedaňové příjmy
3 938 000 Kč
Kapitálové příjmy
150 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
24 653 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
21 289 314 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 730 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 697 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
85 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
24 653 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
21 289 314 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 730 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 697 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
85 000 Kč