FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
30 573 000 Kč
Přijaté transfery
6 999 202 Kč
Nedaňové příjmy
3 029 750 Kč
Kapitálové příjmy
300 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Služby pro obyvatelstvo
17 798 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
8 040 706 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 212 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 515 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
110 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
17 798 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
8 040 706 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 212 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 515 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
110 000 Kč