FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
30 910 000 Kč
4
Přijaté transfery
3 600 347 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 877 405 Kč
3
Kapitálové příjmy
908 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
19 671 902 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 675 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 077 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 336 248 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
125 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
19 671 902 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 675 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 077 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 336 248 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
125 000 Kč