FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
Daňové příjmy
30 910 000 Kč
Přijaté transfery
3 600 347 Kč
Nedaňové příjmy
2 877 405 Kč
Kapitálové příjmy
908 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
Služby pro obyvatelstvo
19 671 902 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
9 675 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 077 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 336 248 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
125 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
19 671 902 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
9 675 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 077 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 336 248 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
125 000 Kč