FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
Daňové příjmy
27 754 217 Kč
Nedaňové příjmy
2 876 786 Kč
Přijaté transfery
2 567 330 Kč
Kapitálové příjmy
135 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
Služby pro obyvatelstvo
18 993 689 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
15 065 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 906 271 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 371 465 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
80 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
18 993 689 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
15 065 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 906 271 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 371 465 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
80 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč