FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
25 494 537 Kč
4
Přijaté transfery
9 388 599 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 873 730 Kč
3
Kapitálové příjmy
140 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
3
Služby pro obyvatelstvo
22 226 512 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 530 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 076 512 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 571 565 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
80 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
22 226 512 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 530 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 076 512 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 571 565 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
80 000 Kč