FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
Daňové příjmy
25 494 537 Kč
Přijaté transfery
9 388 599 Kč
Nedaňové příjmy
2 873 730 Kč
Kapitálové příjmy
140 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
Služby pro obyvatelstvo
22 226 512 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
8 530 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 076 512 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 571 565 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
80 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
22 226 512 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
8 530 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 076 512 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 571 565 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
80 000 Kč