FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
19 630 010 Kč
4
Přijaté transfery
5 318 878 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 606 975 Kč
3
Kapitálové příjmy
150 300 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
3
Služby pro obyvatelstvo
15 236 665 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 607 450 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 473 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 742 015 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
50 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
15 236 665 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 607 450 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 473 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 742 015 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
50 000 Kč