FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
Daňové příjmy
19 630 010 Kč
Přijaté transfery
5 318 878 Kč
Nedaňové příjmy
3 606 975 Kč
Kapitálové příjmy
150 300 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
Služby pro obyvatelstvo
15 236 665 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 607 450 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 473 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 742 015 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
50 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
15 236 665 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 607 450 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
3 473 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 742 015 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
50 000 Kč