FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
Daňové příjmy
19 274 553 Kč
Přijaté transfery
4 404 302 Kč
Nedaňové příjmy
2 636 529 Kč
Kapitálové příjmy
349 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
Služby pro obyvatelstvo
18 455 883 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 481 410 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 868 996 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 191 596 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
44 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
18 455 883 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 481 410 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 868 996 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 191 596 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
44 000 Kč